System ocen:

PZO BIOLOGIA

PZO CHEMIA

PZO PRZYRODA

PZO EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  KLASA 1

PZO EDUKACJA WCZESNOSZKONA KLASA 2 I 3

PZO FIZYKA KLASA 7

PZO GEOGRAFIA KLASA 7

PZO HISTORIA

PZO INFORMATYKA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY 4 - 7

PZO JĘZYK ANGIELSKI KLASY 4 - 7

PZO JĘZYK NIEMIECKI KLASA 7

PZO JĘZYK POLSKI KLASY 4 - 7

PZO MATEMATYKA KLASY 4 -7

PZO MUZYKA KLASY 4 - 7

PZO PLASTYKA KLASY 4 - 7

PZO TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASY 4 - 6

PZO WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASY 4 - 7