Przedmiotowe zasady oceniania w roku szkolnym 2018 / 2019:

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Język polski 4 - 8

Język angielski 4 - 8

Język niemiecki 7

Język niemiecki 8

Muzyka 4 - 7

Plastyka 4 - 7

Historia i społeczeństwo 4, 6, 7

Historia i społeczeństwo 5, 8

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda 4, 6

Geografia 5, 7, 8

Biologia klasa 5a, 7, 8

Biologia klasa 5b

Chemia 7, 8

Fizyka 7, 8

Matematyka 4 - 8

Informatyka i Zajęcia komputerowe 4 - 8

Wychowanie fizyczne 4 - 8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Technika i Zajęcia techniczne 4 - 6