Wymagania edukacyjne:

 

Edukacja wczesnoszkolna kl.1 - 3

Język polski kl.4-8

Język angielski kl.4-8

Język niemiecki kl.7-8

Matematyka kl.4-8

Geografia kl.5-8

Przyroda kl.4

Biologia kl.5-8

Chemia kl.7,8

Historia kl.4-8

Fizyka kl.7-8

Wiedza o społeczeństwie kl.8

Informatyka kl.4-8

Technika kl.4-6

Edukacja dla bezpieczeństwa kl.8

Muzyka kl.4-7

Plastyka kl.4-7

Wychowanie fizyczne kl.4-8

Religia kl.1-3

Religia kl.4-6

Religia kl.7

Religia kl.8