Dyrektor szkoły - mgr Marek Kossoń

Wicedyrektor szkoły - mgr Aleksandra Hebda