Dyrektor - Marek Kossoń

 

Język polski:   Marek Kossoń,   Alina Jarek,   Anna Fitrzyk-Szpil

Historia i społeczeństwo:    Dorota Węglarz

Język angielski:      Anna Fitrzyk-Szpil,    Katarzyna Gawenda-Derela,     Monika Winiarska , 

Matematyka:    Aleksandra Hebda,   Renata Cisak,   Ewa Kurtyka

Zajęcia komputerowe:   Aleksandra Hebda,   Ewa Kurtyka

Fizyka:   Ewa Kurtyka

Geografia:   Jolanta Olchawa

Przyroda:  Anna Grocholska,   Ewelina Grabowska

Biologia:   Anna Grocholska,   Ewelina Grabowska

Chemia:   Ewelina Grabowska

Pedagog:    Elżbieta Kural

Doradztwo zawodowe:    Elżbieta Kural

Muzyka:   Iwona Mikołajek

Plastyka:    Joanna Maderska

Wychowawca świetlicy:   Bernadeta Rzenno,   Ewa Gładki

Zajęcia techniczne:    Renata Cisak

Edukacja wczesnoszkolna:   Małgorzata Mleczko,   Alicja Pikulska,  Maria Rudnik

Wychowanie fizyczne:   Matylda Chruściel,   Marek Bochenek

Religia:    ks. Jan Tomczyk

Logopeda: Anna Konstanty

Biblioteka: Dorota Węglarz