Dyrektor - Marek Kossoń

Wicedyrektor - Aleksandra Hebda

 

Język polski:       Alina Jarek,   Anna Fitrzyk-Szpil

Język angielski:     Anna Fitrzyk-Szpil,    Katarzyna Gawenda-Derela,    Monika Winiarska

Język niemiecki:     Monika Legutko

Muzyka:     Iwona Mikołajek

Plastyka:     Joanna Maderska

Historia:        Anna Grocholska

Wiedza o społeczeństwie:     Anna Grocholska

Przyroda:     Anna Grocholska

Geografia:     Ewelina Grabowska

Biologia:     Anna Grocholska,   Ewelina Grabowska

Chemia:     Ewelina Grabowska

Fizyka:     Ewa Prus

Matematyka:     Aleksandra Hebda,     Ewa Prus

Informatyka:     Aleksandra Hebda,   Marek Kossoń, Ewa Prus

Wychowanie fizyczne:     Matylda Chruściel,   Marek Bochenek

Edukacja dla bezpieczeństwa:     Matylda Chruściel

Technika:     Renata Cisak

Wychowanie do życia w rodzinie:     Ewelina Grabowska

Religia:     ks. Marcin Łazarz,      ks. Adam Malczyński

Edukacja wczesnoszkolna:  Alicja Pikulska,  Ewa Gładki,   Maria Rudnik,     Bernadeta Rzenno,    Małgorzata Mleczko,   

Doradztwo zawodowe:     Elżbieta Kural

Pedagog:     Elżbieta Kural

Wychowawca świetlicy:     Ewa Surowiecka,  Anna Konstanty

Logopeda:     Anna Konstanty

Biblioteka:     Dorota Węglarz

Nauczyciel specjalista:     Beata Gicala