Dyrektor - Marek Kossoń

 

 Język polski:

Marek Kossoń
Alina Jarek
Anna Fitrzyk-Szpil

 

Historia i społeczeństwo /biblioteka:
Dorota Węglarz

 

Język angielski:

Karolina Wełna
Katarzyna Gawenda-Derela
Anna Fitrzyk-Szpil


Matematyka:

Aleksandra Hebda
Renata Cisak
Ewa Kurtyka


 Zajęcia komputerowe:

Aleksandra Hebda

Fizyka:

Ewa Kurtyka

Przyroda/biologia/chemia:
Katarzyna Kusior

 

 Pedagog /muzyka / plastyka
Elżbieta Kural

Wychowawca świetlicy:
Ewa Surowiecka
Ewa Gładki

Matematyka/ zajęcia techniczne:
Renata Cisak

 Edukacja wczesnoszkolna:

Alicja Pikulska
Maria Rudnik
Małgorzata Mleczko
Jolanta Olchawa
Bernadeta Rzenno

Wychowanie fizyczne:
Matylda Chruściel
Marek Bochenek

Religia
ks. Jan Tomczyk

Logopeda

Anna Konstanty

 

 

Początek strony