Dyrektor - Marek Kossoń

 

Język polski:     Marek Kossoń,   Alina Jarek,   Anna Fitrzyk-Szpil

Język angielski:     Anna Fitrzyk-Szpil,    Katarzyna Gawenda-Derela,     Monika Winiarska

Język niemiecki:     Monika Legutko

Muzyka:     Iwona Mikołajek

Plastyka:     Joanna Maderska

Historia i społeczeństwo:     Dorota Węglarz,    Anna Grocholska

Wiedza o społeczeństwie:     Bartłomiej Turlej

Przyroda:     Anna Grocholska

Geografia:     Jolanta Olchawa

Biologia:     Anna Grocholska,   Ewelina Grabowska

Chemia:     Ewelina Grabowska

Fizyka:     Ewa Kurtyka

Matematyka:     Aleksandra Hebda,   Renata Cisak,   Ewa Kurtyka

Informatyka, Zajęcia komputerowe:     Aleksandra Hebda,   Ewa Kurtyka

Wychowanie fizyczne:     Matylda Chruściel,   Marek Bochenek

Edukacja dla bezpieczeństwa:     Ewelina Grabowska

Zajęcia techniczne, Technika:     Renata Cisak

Religia:     ks. Jan Tomczyk

Edukacja wczesnoszkolna:     Małgorzata Mleczko,   Alicja Pikulska,  Maria Rudnik

Doradztwo zawodowe:     Elżbieta Kural

Pedagog:     Elżbieta Kural

Wychowawca świetlicy:     Bernadeta Rzenno,   Ewa Gładki

Logopeda:     Anna Konstanty, Jolanta Olchawa

Biblioteka:     Dorota Węglarz