Podstawa prawna 


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WZÓR FAKTURY DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO