Regulamin Rady Rodziców

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020

 

Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca – Agnieszka Lewandowska

z-ca przewodniczącej – Barbara Sorota

sekretarz –  Jadwiga Brzózka

skarbnik/księgowość - Ewa Kuras

 

Komisja rewizyjna:

Dorota Turlej

Patrycja Chuchrowska