Regulamin Rady Rodziców

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca – Aneta Szuba

z-ca przewodniczącej – Katarzyna Maślanka

sekretarz –  Jadwiga Brzózka

skarbnik/księgowość - Barbara Tyrkiel, Ewa Kuras

 

Komisja rewizyjna:

Anna Zachara

Dorota Kwiatek