RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca – Agnieszka Lewandowska

z-ca przewodniczącej – Katarzyna Stolarz

sekretarz –  Jadwiga Brzózka

skarbnik/księgowość - Ewa Kuras

 

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Rypczyńska

Barbara Sorota