Rekrutacja

 

 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie rodziców kandydata o woli przyjęcia do klasy I

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

Zarządzenie