Plan pracy świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania z Internetu

Regulamin stołówki szkolnej

Wzór umowy na żywienie od 2020 r.

Instrukcja dokonywania opłat za obiady na rachunek bankowy szkoły