Plan pracy drużyny harcerskiej "Leśna Dziatwa"

 

Piosenka Harcerska dobra na wszystko

4 Turniej Harcerski

Dzień Myśli Braterskiej

Betlejemskie Światełko Pokoju wśród mieszkańców Mokrzysk

Harcerski opłatek

Betlejemskie Światełko Pokoju w Mokrzyskach

Projekt ZHP

Widowisko Dumy i Radości

Rajd Liścia z harcerska nutą