Plan pracy drużyny harcerskiej "Leśna Dziatwa"

 

Recytacja i wiedza

IV Jesienny Rajd Liścia

 

Cel „Światozmieniacze” osiągnięty

           W maju Drużyna Harcerska „Leśna Dziatwa” wzięła udział w propozycji programowej Centralnego Banku Pomysłów ZHP „Światozmieniacze. Cel: dobro, które skłania do poznawania współczesnego świata i definiowania w nim naszego miejsca – do podejmowania w gromadach i drużynach zagadnień edukacji globalnej. Projekt sprowadzał się przede wszystkim do rozwijania wrażliwości  i kształtowania aktywnej postawy zmieniania świata na lepszy, czyli światozmieniania. Każda gromada i drużyna, która podjęła się wyzwania mogła zdobyć plakietkę propozycji programowej „Światozmieniacze. Cel dobro. Nam się to udało !!!
           W tym celu podjęliśmy konkretne działania:
- przeprowadzenie tematycznej zbiórki,
- organizacja w swoim środowisku działań światozmieniających (sprzątanie Lasu Szczepanowskiego podczas „III Rajdu Liścia”
- wypełnienie i przesłanie do Głównej Kwatery ZHP załączonego meldunku.  
    Uzyskane odznaczenie jest dla nas bardzo ważne i cenne.


NASZA DRUŻYNA ZMIENIA ŚWIAT !!!

 

 

 

 

 

Rok harcerski 2017/2018 rozpoczęty !!!


                Tradycyjnie początek października to inauguracja roku harcerskiego. W naszej bazie  w Piaskach Drużkowie spotykają się gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie, aby wspólnie podczas gry terenowej, śpiewania i aktywnego spędzania czasu wolnego doskonalić swoje umiejętności harcerskie oraz powspominać z zaprzyjaźnionymi harcerzami wakacyjny czas.
               Po apelu porannym rozpoczęła się gra terenowa, w której uczestnicy musieli wykazać się znajomością szyfrów, wiedzą z samarytanki, rozwiązać krzyżówkę, przeprowadzić musztrę i odszukać skarb. Na 8 zgłoszonych patroli zajęliśmy 4 miejsce, co było dużym zaskoczeniem nie tyle dla samych harcerzy co drużynowego. Widać, że praca na zbiórkach oraz udział w Harcerskich Akademiach poszerza wiedzę naszych dziewcząt i chłopców. Przed obiadem zaśpiewaliśmy 2 piosenki i stworzyliśmy obraz ph: „Jesienne krajobrazy” Niestety w tych kategoriach nie osiągnęliśmy żadnych sukcesów. Po smacznym obiedzie i podwieczorku nastąpiło podsumowanie gry terenowej i pozostałych konkursów. Nagroda  w postaci czeku na 100 zł na pewno się przyda, bo wzbogacimy się o kolejne elementy umundurowania. Na zakończenie miłego i aktywnego dnia udaliśmy się przed scenę, gdzie rozbrzmiewała muzyka grających zespołów „Wołosatki” i „Caryna”. Zmęczeni i troszkę zmarznięci wróciliśmy do Brzeska.
Patrol „Leśnej Dziatwy” stanowili: Anastazja Latuszek, Karolina Włudyka, Barbara Ciuruś, Nina Dubiel, Krystian Włudyka, Krystian Lechowicz, Mateusz Skowronek, Eryk Śluszarz, Amelia Maślak.

 

 

dyplom

Początek strony