Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021

 

Plan pracy zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów kl.IV

Plan pracy kółka "Trening twórczego myślenia"

Plan pracy kółka biologicznego

Plan pracy koła chemicznego „AlleChemia”

Plan pracy koła historycznego

Plan pracy koła sportowego

Plan pracy koła szachowego

Plan pracy Drużyny Harcerskiej "Leśna Dziatwa"

Plan pracy zajęć sportowych z piłki koszykowej