Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy kółka z języka angielskiego w klasie 3a i 3b

Plan pracy kółka z języka angielskiego

Plan pracy kółka polonistycznego

Plan pracy kółka matematycznego

Plan pracy kółka czytelniczo - historycznego

Plan pracy kółka plastycznego w klasie 3b

Plan pracy kółka ekologicznego w klasie 3a

Plan pracy kółka sportowego

Plan pracy kółka piłki nożnej

Plan pracy kółka szachowego

Plan pracy kółka teatralnego