Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020

 

Plan pracy kółka języka polskiego

Plan pracy kółka języka angielskiego

Plan pracy kółka chemicznego

Plan pracy kółka historycznego

Plan pracy kółka ekologicznego

Plan pracy kółka szachowego

Plan pracy kółka - Gry zespołowe

Plan pracy Koła Regionalno - Artystycznego

Plan pracy Koła BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego)