Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019

 

Plan pracy kółka angielskiego

Plan pracy kółka angielskiego

Plan pracy kółka polonistycznego

Plan pracy kółka matematycznego 2

Plan pracy kółka matematycznego 5b

Plan pracy kółka chemicznego

Plan pracy kółka sportowego - gry zespołowe

Plan pracy kółka przyrodniczego

Plan pracy SKO

Plan pracy kółka szachowego

Plan pracy kółka tanecznego

Plan pracy Drużyny Harcerskiej "Leśna Dziatwa"